grafisch ontwerp flyer

Bed 'Elze'

Flyer ontwerp voor de expositie 'Zwijgen
is zilver, liegen is goud' in Bed 'elZE'.

Gezeefdrukt in goud en zilver door De Kijm & zonen.

© Thomas Klaui 2010
English